Twijfels over de komende sneeuwklassen?

14 oktober 2020

Er komen vanuit alle kanten heel wat vragen binnen rond de stijgende corona-cijfers en meer bepaald over de komende sneeuwklassen in Zwitserland.

Net zoals velen met ons, hopen en duimen wij dat de sneeuwklassen mogen en kunnen doorgaan. Daarom zijn Intersoc en VOK alvast begonnen met de voorbereiding. Immers we willen dat elke sneeuwklas veilig verloopt, zowel de reis, het verblijf als de activiteiten. Hiervan wordt een ‘draaiboek’ opgesteld tegen de informatievergadering in Elewijt op 18 november a.s.

Intussen volgt zowel VOK als Intersoc de situatie hier en in Zwitserland nauwgezet op. Op regelmatige basis en dit tenminste om de 2 weken, overleggen we of verdere bijsturing van de organisatie van de sneeuwklassen nodig is om de veiligheid van iedereen die bij de sneeuwklassen betrokken is, te garanderen.

Wanneer wij ons genoodzaakt zien om een of meerdere sneeuwklassen uit voorzorg af te gelasten, zullen wij jullie, wanneer de corona-beperkingen tijdig van de baan zijn, zeker nog dit schooljaar de mogelijkheid bieden om met jullie leerlingen op ‘bergklas’ naar Zwitserland te trekken of een openluchtklas in een van onze centra in België of Nederland voorstellen. Indien de voorgestelde alternatieven niet passen, zullen we de reeds betaalde voorschotten van de sneeuwklas integraal terugstorten.