Geen openluchtklassen tijdens het 3de trimester

06 april 2020

De Coronaverspreiding heeft ons allemaal in de greep. Vele plannen vallen in duigen en onzekerheid overvalt ons wat de komende maanden nog mag en niet. Immers wanneer de scholen terug openen is het niet zeker dat ook bv. het samenscholingsverbod wordt opgeheven.

Vanuit VOK wensen we jou te informeren over onze aanpak van de komende openluchtklassen in het derde trimester, nu de overheid beslist heeft dat meerdaagse schooluitstappen dit schooljaar (tot 30 juni) helemaal niet meer zullen kunnen plaatsvinden

Indien de school ons dit vraagt, tracht VOK de geplande openluchtklas tijdens het derde trimester zo goed mogelijk te verplaatsen naar een latere datum volgend schooljaar. Voor zesdeklassers bv. is dit echter niet haalbaar.

Indien dit niet lukt, kan de school de geplande openluchtklas via VOK annuleren. VOK stort dan voor 15 juni 2020 naar de school de voorschotten terug met in vermindering 10% van de volpensionprijs (als annuleringskost). Wanneer deze 10 % niet door één of ander fonds wordt vergoed, zal VOK later nog een tegemoetkoming doen naar de school voor deze annuleringskost. Dit kan door een tegoedbon, geldig voor een openluchtklas tot 30 juni 2023,  of door een bijkomende terugstorting.

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt trouwens de Vlaamse overheid om zo een fonds op te richten zodat scholen de kosten kunnen recupereren.