Geen openluchtklassen in het 2de trimester

13 januari 2021

Voor de afgelaste openluchtklassen van het tweede trimester proberen wij - in overleg met het centrum en de school - de groep te verplaatsen naar een latere datum binnen het schooljaar of eventueel begin volgend schooljaar. Als verplaatsen voor een van de twee partijen niet lukt, rekenen wij erop dat we de scholen bij deze 'afgelasting' de reeds gestorte voorschotten – net zoals vorig schooljaar - integraal zullen kunnen terugstorten. De reeds aan de centra door VOK betaalde voorschotten kunnen eventueel doorgeschoven worden naar de eerstvolgende openluchtklas van de school in het centrum.

Samen met u duimen wij dat de corona-maatregelen vanaf Pasen opnieuw kunnen versoepeld worden voor scholen, centra én transportmaatschappijen.