Alleen openluchtklassen binnenland mogelijk in juni 2021

30 april 2021

Dit schooljaar zullen de meerdaagse binnenlandse uitstappen terug mogelijk zijn vanaf 31 mei; de boodschap hierbij blijft wel: liefst zo laat mogelijk in juni! Buitenlandse uitstappen kunnen helaas niet meer voor de rest van het schooljaar. De meerdaagse binnenlandse uitstappen moeten per klasbubbel georganiseerd worden, zowel ter plaatse als voor de verplaatsing. Openbaar vervoer is niet toegelaten. Van de door de overheid afgelaste projecten, zullen wij alle ontvangen voorschotten eerstdaags terugbetalen. Een school die nog een alternatief wenst voor de afgelaste openluchtklas kan hiervoor met ons contact opnemen.