Webquest

Een webquest (soms naar het Nederlands vertaald als webkwestie) is een activerende en interactieve lesvorm. Een webquest is een onderzoeksgerichte (groeps)opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet.

Onze pedagogische werkgroep biedt u alvast een webquest aan, die u, ter voorbereiding van uw openluchtklas in de Kempen, samen met de leerlingen kan oplossen. Succes!