Leerkracht

Als voorbereiding op het klassikaal gebruik van deze webquest adviseren wij alle aangegeven hyperlinks te controleren op hun functioneren. Ondanks onze inspanningen kunnen we de beschikbaarheid van websites en de links niet garanderen. Wanneer u vaststelt dat links niet meer werken of dat websites niet langer bestaan, gelieve dan VOK hiervan op de hoogte te brengen. Dank bij voorbaat.

 

 

Voor de leerlingen plaats nemen achter de computers, moet hen worden uitgelegd hoe de structuur van een webquest er uit ziet. Het is van belang de verschillende “knoppen” of “stappen"  uit te leggen (inleiding, opdracht, handelingen, bronnen, beoordeling, afsluiting, leerkracht).

Bij de webquest wordt gebruik gemaakt van internet. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om, naast het bezoeken van de sites die voor deze opdracht noodzakelijk zijn, ook andere (niet relevante) sites te bezoeken. Indien u dit niet wenst, adviseren wij de ongewenste sites te blokkeren of hierover afspraken te maken met de kinderen.

Om het leereffect van de webquest te controleren en te verhogen is het belangrijk bij de afronding ervan een evaluatiegesprek te houden met de kinderen. Dat kan zowel over de inhoud als over de vormgeving gaan. Zeer belangrijk is dat kinderen hoofdzaken en bijzaken leren onderscheiden en dat ze gezond kritisch staan tegenover de aangereikte bronnen (niet alles wat op internet staat is waar). Komen uit deze evaluatiemomenten zaken naar voor ter verbetering van deze webquest, dan hadden we dat graag van u vernomen (info.openluchtklassen @ vok.be).

Inhoudelijke informatie
Mogelijke invalshoeken: geschiedenis, sagen en legendes, natuur, bereikbaarheid, economie, toerisme, industrie (zandwinning), beschikbaarheid van waterplassen, ligging in Vlaanderen en Europa,…