Maximumfactuur

28 april 2017

Maximumfactuur voor meerdaagse extra-muros activiteiten: Vanaf schooljaar 2017-2018 mag hiervoor € 425,00 gevraagd worden.